Studia podyplomowe z Prawa Dowodowego

STUDIA PODYPLOMOWE
z PRAWA DOWODOWEGO

organizowane przez

KATEDRĘ KRYMINALISTYKI

WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

we współpracy z

INSTYTUTEM EKSPERTYZ SĄDOWYCH

im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

Studia podyplomowe prowadzone są od 2007 roku. Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.

Kadrę dydaktyczną stanowią m.in. specjaliści z Wydziałów Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie oraz Collegium Medicum UJ.

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa dowodowego.

Program obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu ekspertyzy: antropologicznej, daktyloskopijnej, mechanoskopijnej, genetycznej, informatycznej, alkohologicznej, toksykologicznej, mowy i nagrań, medycznej, osmologiczej, broni, wypadku drogowego, przesłuchania poznawczego świadka, podejrzanego, okazania osób, konfrontacji, opiniowania psychologicznego oraz psychiatrycznego, profilowania psychologicznego nieznanych sprawców zabójstw, jak również omawiana jest kwestia pułapek kryminalistycznych.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz warsztatów w podgrupach.

Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem:

http://www.law.uj.edu.pl/~kryminalistyka/aktualnosci.html

Katedra Kryminalistyki  UJ
31-007 Kraków, ul. Olszewskiego 2

tel. 519-068-363;12/422-30-22

e-mail: kryminalistyka@cicero.law.uj.edu.pl

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies