Studia podyplomowe “Psychologia Sądowa”

Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

30-348 Kraków, ul. Łojasiewicza 4, tel.(012) 664-55-50, (012) 664-58-56

Instytut Psychologii Stosowanej UJ we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie zaprasza absolwentów psychologii do uczestnictwa w nowo otwartych

Studiach podyplomowych doskonalących „ PSYCHOLOGIA SĄDOWA”

Informujemy, że rozpoczął się nabór na rok 2011/2012
Zajęcia rozpoczną się od marca 2011

Studia obejmują zagadnienia z zakresu psychologii sądowej. Prowadzone są przez specjalistów z całej Polski w dziedzinach ujętych w programie studiów. Przeznaczone są dla osób legitymujących się tytułem magistra w zakresie psychologii, z co najmniej dwuletnią praktyką psychologiczną zawodową, związanych zawodowo ze współpracą z wymiarem sprawiedliwości lub zainteresowanych taką współpracą. W wyjątkowych wypadkach Komisja Rekrutacyjna może zadecydować o przyjęciu osób o innym stażu pracy i absolwentów studiów psychologicznych, którzy podczas studiów uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych o zbliżonej tematyce. Celem kształcenia jest nabycie i udoskonalenie umiejętności diagnozowania i orzekania sądowego niezbędnych w pełnieniu roli biegłego psychologa oraz przygotowanie do innych zadań psychologa sądowego.

Wydział: Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jednostka prowadząca studia:

Instytut Psychologii Stosowanej we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych

Opłata za studia (całość): 3 800 zł
Termin rozpoczęcia studiów: Luty 2010 r
Adres jednostki prowadzącej studia:
ul. Prof. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
Telefon: 12 664 55 50
Fax: 12 664 58 56

E-mail:bozena.gulla@uj.edu.pl
Strona WWW: http://www.ips.uj.edu.pl

Godziny otwarcia sekretariatu: soboty (w trakcie zjazdów) 10.00 - 13.30

Liczba semestrów: 2

Język wykładowy: polski

Kryteria kwalifikacji:
W przypadku przekroczenia limitu miejsc odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna. O terminie rozmowy kandydaci zostaną zawiadomieni po zamknięciu naboru na studia.

Limit przyjęć: 40 osób

Termin składania dokumentów:
Od zaraz do 31 stycznia 2010 r.

Wymagane dokumenty:

1. Dyplom ukończenia studiów magisterskich o kierunku PSYCHOLOGIA

2. Kwestionariusz osobowy (dostępny w sekretariacie Instytutu oraz do pobrania ze strony internetowej Instytutu: www.ips.uj.edu.pl);

3. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;

4. Dwa zdjęcia

5. Zaświadczenie o aktualnym miejscu pracy zawodowej 6. W przypadku absolwentów nie posiadających stażu pracy – indeks studiów

Opis studiów:

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, podczas sobotnio-niedzielnych zjazdów. Łączna ilość godzin w ciągu dwóch semestrów – 275 godzin.

Ramowy program studiów:

Wprowadzenie w problematykę psychologii sądowej

Mechanizmy patologii zachowania

Psychopatologia w psychologii sądowej

Wybrane zagadnienia psychologii rodziny – norma i patologia

Nieprzystosowanie społeczne

Ofiary przestępstw

Diagnoza sądowo - psychologiczna

Zagadnienia szczegółowe ekspertyzy psychologicznej

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies