CENS

Oferta szkoleń na rok 2016:

Kryteria oceny dowodu z opinii psychologicznej w sprawach rodzinnych
i opiekuńczych
(6-8 czerwca 2016 r.)

brak_miejsc

Opiniowanie psychologiczne w sprawach cywilnych
(24-26 października 2016 r.)

brak_miejsc

Standardy opiniowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
(15-17 listopada 2016 r.)

brak_miejsc

_________________________________________________________________

Statystyka