CENS

Oferta szkoleń na rok 2017:

Standardy opiniowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
(25-28 kwietnia 2017 r.)

brak_miejsc

Standardy opiniowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
(16-19 maja 2017 r.)

brak_miejsc

Diagnoza psychologiczna dzieci w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
(29 listopada - 1 grudnia 2017 r.)

brak_miejsc

_________________________________________________________________

Statystyka