Jakość

Certyfikaty

W dniu 20 maja 2015 r. Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie uzyskał Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1567 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat ten potwierdza spełnienie normy międzynarodowej PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, a także potwierdza wysoką jakość świadczonych usług oraz wysokie kompetencje personelu.

pca2015

Akredytowane metody badawcze

Akredytowane metody badawcze zostały określone w Zakresie Akredytacji Nr AB 1567

ab1567

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Pracownia Genetyki Sądowej (G)

Materiał pochodzenia ludzkiego

Identyfikacja rodzaju śladu biologicznego.

Cechy swoiste materiału biologicznego.

Metoda: Immunochromatograficzna
i biochemiczna.

Indywidualizacja śladów biologicznych.

Analiza DNA w zakresie polimorficznych układów typu STR.

Metoda: Multipleks PCR z elektroforezą kapilarną.

Analiza pokrewieństwa.

Analiza polimorfizmu DNA z wykorzystaniem układów STR.

Metoda: Multipleks PCR z elektroforezą kapilarną.

PB.G.01 wydanie 6 z dnia 29.11.2016 r.

Materiał pochodzenia ludzkiego

Indywidualizacja śladów biologicznych.

Analiza polimorfizmu mitochondrialnego DNA (mDNA).

Metoda sekwencjonowania DNA.

PB.G.02 wydanie 3 z dnia 29.11.2016 r.

Pracownia Badania Alkoholu i Narkotyków (TA)

Krew i mocz od osób żywych

Krew, mocz, ciałko szkliste oka oraz ociekliny z narządów wewnętrznych ze zwłok

Stężenie alkoholu etylowego.

Zakres: (0,1-16,0)‰

Metoda chromatografii gazowej z analizą fazy nadpowierzchniowej i detekcją płomieniowo-jonizacyjną (HS-GC-FID) oraz spektrofotometryczna (enzymatyczna ADH)

PB.TA.01 wydanie 3 z dnia 01.02.2016 r.

Pracownia Analiz Toksykologicznych (TT)

Krew od osób żywych lub ze zwłok

Stężenie amfetaminy, metamfetaminy, MDMA.

Zakres:

metamfetamina (25-250) ng/ml

amfetamina, MDMA (25-500) ng/ml

Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją, spektrometrią mas (HPLC-MS)

Obecność amfetaminy, metamfetaminy, MDMA≥25 ng/ml

Metoda immunoenzymatyczna (ELISA)

PB.TT.03 wydanie 7 z dnia 27.01.2016 r.

Pracownia Badania Pisma Ręcznego i Dokumentów (KP)

Rękopisy

Badania identyfikacyjne rękopisów.

Metoda graficzno-porównawcza.

PB.KP.01 wydanie 3 z dnia 02.02.2015 r.

Dokumenty

Badania zmian na dokumentach.

Metody optyczne (mikroskopia stereoskopowa, analiza absorpcji w bliskiej podczerwieni, analiza luminescencji)

PB.KP.02 wydanie 3 z dnia 04.02.2015 r.

Pracownia Daktyloskopii i Antropologii Sądowej (KD)

Odwzorowanie linii papilarnych palców i dłoni

Identyfikacja odwzorowań linii papilarnych

PB.KD.01 wydanie 4 z dnia 08.03.2016 r.

Pracownia Badania Mikrośladów (KM)

Odwzorowanie podeszw obuwia, buty

Cechy grupowe, cechy indywidualizujące i indywidualne obuwia.

Badania traseologiczne

PB.KM.01 wydanie 2 z dnia 29.01.2016 r.

Fragmenty pojedynczych włókien, tekstylia

Cechy budowy włókien i ich barwa.

Badania identyfikacyjno-porównawcze włókien.

Metody mikroskopii optycznej i mikrospektrofotometrii.

PB.KM.02 wydanie 1
z dnia 2.12.2016

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies