Ślady kryminalistyczne
i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczym
Kraków, 26 listopada 2015 r.
   
  Ślady kryminalistyczne i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczym

Tematyka konferencji


Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, Zespół Analityki Sądowej i Toksykologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego zapraszają uprzejmie do wzięcia udziału w II Konferencji

Ślady kryminalistyczne i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczym

Podstawowym celem konferencji jest prezentacja możliwości identyfikacji śladów oraz dyskusja na temat wykorzystania wyników badań śladów w postępowaniu przygotowawczym, a także ocena wartości dowodowej mikrośladów. W ramach spotkania przedstawione zostaną referaty dotyczące śladów kontaktowych, takich jak pojedyncze włókna, drobiny lakieru, tworzywa i szkła, a także śladów po wystrzale z broni palnej, po pożarze i wybuchu. Konferencja stanowi doskonałą okazję do integracji środowisk związanych z wymiarem sprawiedliwości, tj. ekspertów kryminalistyki i organów procesowych.

Zapraszamy serdecznie do udziału gremia prawnicze mając nadzieję, że bezpośredni kontakt biegłych z przedstawicielami środowisk prawniczych umożliwi wymianę myśli i przyczyni się jeszcze lepszej współpracy, a także pomoże w rozwiązaniu istotnych problemów różnych dyscyplin nauk sądowych.

Organizatorzy Konferencji bardzo serdecznie zapraszają do udziału w jej programie naukowym.

Jednocześnie informujemy, że dodatkowe informacje dotyczące spraw merytorycznych oraz organizacyjnych znajdą Państwo na stronie http://ies.krakow.pl/konf/. Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy uprzejmie o kontakt mailowy (jzieba@ies.krakow.pl) lub telefoniczny pod numer 12 61 85 765 (Janina Zięba-Palus).


Ostatnia modyfikacja: 29.06.2015   Instytut Ekspertyz Sądowych  góra powrót