TWK - Regulamin

  1. W finale Turnieju uczestniczą aplikanci aplikacji prokuratorskiej i sędziowskiej.
  2. Przebiegiem Turnieju kieruje i wykonanie zadań ocenia Jury powołane przez Dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych.
  3. Turniej składa się z trzech zadań wykonywanych przez jego uczestników.
  4. W pierwszym dniu uczestnicy opracowują test składający się z 50 pytań z zakresu kryminalistyki, medycyny sądowej, psychiatrii i psychologii sądowej oraz wykonują czynności związane z zasięgnięciem i oceną opinii specjalistycznych. Limit czasu na rozwiązanie testu wynosi 1 godzinę, a na czynności związane z zasięgnięciem i oceną opinii specjalistycznych 3,5 godziny.
  5. Odpowiedź na każde pytanie testu jest oceniana w skali 0 - 2 małych punktów. Suma małych punktów podlega przeliczeniu na duże punkty w proporcji 10:1. Końcowa punktacja testu zawiera się w przedziale 0-10 dużych punktów.
  6. Na zadanie drugie składa się pięć czynności związanych z zasięgnięciem i oceną opinii specjalistycznych.  Każda czynność oceniana jest w skali 0-2 punktów. Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania za zadanie drugie zawiera się w przedziale 0-10 punktów.
  7. W drugim dniu uczestnicy, w kolejności ustalonej drogą losowania, przeprowadzają praktyczne czynności kryminalistyczno-procesowe, związane z przesłuchaniem świadka. Limit czasu na przygotowanie się do tej czynności wynosi 45 minut, a na jej przeprowadzenie 30 minut. Sposób wykonania tego zadania oceniany jest w skali 0–10 dużych punktów.
  8. O kolejności miejsc w Turnieju decyduje suma punktów przyznanych uczestnikom przez wszystkich jurorów.
  9. Jury, oprócz nagród głównych dla zdobywców trzech pierwszych miejsc, może przyznać wyróżnienia za najlepsze wykonanie poszczególnych zadań.
  10. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do wyłącznej kompetencji Jury.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies