TWK - Informacje

Uczestnikami corocznych, organizowanych od 1995 roku przez Instytut Ekspertyz Sądowych, finałów Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej dla aplikantów prokuratorskich byli zwycięzcy eliminacji przeprowadzonych na poziomie poszczególnych prokuratur apelacyjnych.

Począwszy od 2011 roku nastąpiły zmiany formuły Turnieju. W roku bieżącym do udziału w Turnieju zapraszamy zarówno aplikantów aplikacji prokuratorskiej, jak i aplikantów aplikacji sędziowskiej.

O zakwalifikowaniu się do Turnieju decydują wyniki testu eliminacyjnego opracowanego z wykorzystaniem pytań z testów z poprzednich finałów TWK. Testy znajdują się na stronie internetowej Instytutu http://ies.krakow.pl/blog/turniej/twk-testy/.

Turniej tradycyjnie składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Uczestnicy Turnieju będą wykonywać trzy zadania:

  • rozwiązywać test (50 pytań),
  • wykonywać czynności związane z zasięgnięciem i oceną opinii specjalistycznej,
  • przeprowadzać praktyczne czynności kryminalistyczno-procesowe.

Nad przebiegiem Turnieju czuwa Jury powoływane przez Dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych.

Zwycięzcy Turnieju otrzymują nagrody zarówno finansowe, jak i rzeczowe. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymują nagrody pieniężne fundowane przez Ministra Sprawiedliwości. Nagrody rzeczowe fundowane są przez Prokuratora Generalnego. Walters Kluwer Polska, Sp. z o.o. sponsoruje nagrodę rzeczową dla zdobywcy pierwszego miejsca.

Ponadto Jury przyznaje nagrody rzeczowe za najlepsze wykonanie poszczególnych zadań Turnieju fundowane przez Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie, Radę Główną Związków Zawodowych Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP oraz Okręgową Radę Adwokacką
w Krakowie. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymują także książki.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies