Zakład Kryminalistyki

Informacja ogólna

W Zakładzie Kryminalistyki wykonuje się badania identyfikacyjno-porównawcze różnych materiałów tworzących ślad na miejscu zdarzenia, np. drobin szkła, lakieru, włókien, odbitek linii papilarnych i spodów obuwia, śladów działania narzędzia czynu, śladów po wystrzale i pożarze, a także śladów w postaci linii pisma na dokumencie czy mowy zarejestrowanej na nośniku magnetycznym. W wyniku badań antropologicznych ustala się stopień podobieństwa osób zarejestrowanych na fotografii lub taśmie wideo oraz odtwarza wygląd przyżyciowy człowieka na podstawie pomiarów kości czaszki. Inny rodzaj wykonywanych ekspertyz dotyczy rekonstrukcji przebiegu zdarzenia (upadek z wysokości, bójka, zabójstwo) na podstawie analizy materiału zawartego w aktach sprawy i wielokierunkowych badań dowodów rzeczowych.

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. Janina Zięba-Palus

Struktura Zakładu:

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies