Zakład Badania Wypadków Drogowych

Informacja ogólna

Zakład Badania Wypadków Drogowych posiada podstawową pracownię w Krakowie oraz dwie filie w Gdańsku i w Poznaniu. Zatrudnia łącznie 17 osób – inżynierów specjalności samochodowej oraz lekarzy zajmujących się medycyną wypadkową. Wszyscy mają status biegłego, 9 osób posiada stopień doktora.

Kierownik Zakładu

dr inż. Jan Unarski

Zakres wykonywanych ekspertyz

W Zakładzie opracowywane są ekspertyzy obejmujące wszystkie rodzaje zdarzeń drogowych oraz związane z nimi sytuacje wymagające zasięgnięcia opinii biegłych dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości oraz prowadzone są prace badawcze dotyczące ruchu drogowego, jego bezpieczeństwa, przyczyn kolizji i wypadków oraz możliwości rekonstrukcji zdarzeń.

Główne kierunki badań to:

 • widoczność przeszkód w warunkach nocnych;
 • niepewność metod rekonstrukcji wypadków;
 • dynamika ruchu pojazdów;
 • próby zderzeniowe;
 • walidacja programów symulacyjnych.

Ponadto, pracownicy Zakładu prowadzą regularne szkolenia dla aplikantów, prokuratorów i sędziów, a w ramach współpracy z uczelniami są wykładowcami na studiach podyplomowych Ekspertyza Wypadków Drogowych (Politechnika Krakowska) oraz Psychologia Transportu (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Opolski). Działalność popularyzatorska Zakładu przejawia się w organizacji międzynarodowych konferencji z cyklu Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych, a przede wszystkim w opracowywaniu publikacji książkowych i artykułów naukowych oraz wydawaniu miesięcznika Paragraf na drodze.

Wyposażenie badawcze:

 • platforma pomiarowa DAO;
 • przyrząd do pomiaru opóźnień XL Meter, luminacji M LS 110, odległości i prędkości Ultra Lyte LR;
 • kamery do zdjęć szybkich;
 • oprogramowanie rekonstrukcyjne RWD, PC-Crash, HVE i inne.

Najbardziej znane pozycje książkowe przygotowane przez pracowników Zakładu lub z ich dużym udziałem to:

 1. Wypadki drogowe - Vademecum biegłego sądowego. Wydawnictwo IES 2006,
 2. Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008,
 3. PC-Crash – poradnik użytkownika, Wydawnictwo IES 2009.

Zakład Badania Wypadków Drogowych, jego biegli i pracownicy są członkami Europejskiego Towarzystwa Badania Wypadków Drogowych EVU oraz Grupy Roboczej Wypadków Drogowych Europejskiej Sieci Instytutów Badawczych ENFSI.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies