Sekcja Organizacji i Informacji Naukowej

Biblioteka IES

Biblioteka IES

Informacja ogólna

Sekcja zatrudnia 5 osób, w tym dwoje filologów pracujących dla potrzeb wydawnictwa i biblioteki oraz osobę zajmującą się składem i łamaniem tekstu.

Kierownik

mgr Kinga Techmańska

Pracownicy Sekcji OIN pośredniczą we współpracy międzynarodowej Instytutu, prowadzą Wydawnictwo IES, bibliotekę, zajmują się przygotowywaniem grantów na wymiany zagraniczne w ramach programu Leonardo da Vinci.

Do zadań Sekcji należy także bieżące gromadzenie, ewidencjonowanie i porządkowanie informacji o działalności naukowej pracowników instytutu: publikacjach, udziałach w konferencjach naukowych, grantach krajowych i międzynarodowych, prowadzonych zajęciach ze studentami, szkoleniach itp.

Pracownicy OIN uczestniczą także w organizacji szkoleń i konferencji firmowanych przez Instytut Ekspertyz Sądowych.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies