Pracownia Genetyki Sądowej

Informacja Ogólna

W Pracowni zatrudnionych jest dziewięć osób, z których pięć ma status biegłego, cztery osoby stopień doktora. Wykonywane analizy obejmują szerokie spektrum badań genetycznych materiału pochodzącego od człowieka, jak również śladów biologicznych pochodzenia zwierzęcego.

Kierownik

dr Tomasz Kupiec

Zakres wykonywanych ekspertyz

Pracownia przeprowadza ekspertyzy i wydaje opinie w następujących zakresach:

 • poszukiwanie i identyfikacja rodzaju śladów biologicznych;
 • badania śladów biologicznych w zakresie autosomalnych markerów typu STR, markerów typu STR chromosomu Y, polimorficznych regionów mitochondrialnego DNA;
 • identyfikacja szczątków ludzkich (badania historyczne, ofiary katastrof i wypadków);
 • identyfikacja pochodzenia gatunkowego materiału biologicznego;
 • analiza genetyczna materiału zwierzęcego;
 • predykcja niektórych cech fizycznych człowieka;
 • ustalanie ojcostwa i pokrewieństwa.

Zakres prowadzonych badań

Pracownia prowadzi badania naukowe w trzech podstawowych kierunkach, którymi są:

 • poszukiwanie markerów genetycznych pozwalających na predykcję cech fizycznych człowieka;
 • wdrożenie teorii sieci bayesowskich do interpretacji wyników badań o charakterze sądowym;
 • poszukiwanie markerów genetycznych użytecznych w celu identyfikacji różnych gatunków roślin, grzybów i zwierząt.

Posiadana aparatura badawcza:

 • dwa analizatory genetyczne;
 • automatyczna stacja do izolacji DNA i RNA;
 • dwie automatyczne stacje robocze;
 • automatyczna stacja elektroforezy kapilarnej;
 • fluorymetr/lumenometr.

Wybrane publikacje naukowe

 1. Branicki W., Brudnik U., Draus-Barini J., Kupiec T., Wojas-Pelc A., Association of the SLC45A2 gene with physiological human hair colour variation., Journal of Human Genetics 2008, 53, 966-971.
 2. Branicki W., Brudnik U., Kupiec T., Wolańska-Nowak P., Szczerbińska A., Wojas-Pelc A., Association of polymorphic sites in the OCA2 gene with eye colour using the tree scanning method., Annals of Human Genetics 2008, 72, 184-192.
 3. Branicki W., Kalista K., Kupiec T., Wolańska-Nowak P., Zołędziewska M., Lessig R. J., Distribution of mtDNA haplogroups in a population sample from Poland, Forensic Science 2005, 50, 732-733.
 4. Branicki W., Kupiec T., Pawlowski R. ,Validation of cytochrome b sequence analysis as a method of species identification, Journal of Forensic Science 2003, 48, 83-87.
 5. Wolańska-Nowak P., Application of subpopulation theory to evaluation of DNA evidence, Forensic Science International 2000, 11, 63-69.
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies