Pracownia Daktyloskopii i Antropologii Sądowej

Informacja Ogólna

W Pracowni Daktyloskopii i Antropologii Sądowej zatrudnionych jest 5 osób: 4 biologów i 1 chemik; trzy posiadają uprawnienia biegłego.

Zakres wykonywanych ekspertyz:

1. Wizualizacja i identyfikacja śladów daktyloskopijnych. W Pracowni wykonywane są badania mające na celu ujawnienie śladów linii papilarnych pozostawionych na różnego rodzaju podłożach, przy zastosowaniu metod optycznych, chemicznych i fizycznych oraz identyfikację śladów linii papilarnych zabezpieczonych na miejscu zdarzenia, jak również ujawnionych na materiale dowodowym w laboratorium,

2. Identyfikacja osób na podstawie cech wyglądu. Badania obejmują analizę cech opisowych i pomiarowych twarzy, a także sylwetki osób zarejestrowanych na różnego rodzaju materiale, takim jak np. zdjęcie legitymacyjne, zdjęcie okolicznościowe, portret pamięciowy, zapis z kamer CCTV zainstalowanych w miejscach publicznych czy zapis z przebiegu imprez masowych. W zależności od jakości materiału dowodowego oprócz cech wyglądu twarzy i sylwetki analiza może obejmować także szczegóły ubioru czy tatuaże.

3. Badania szkieletu. Obejmują one odróżnianie kości ludzkich od zwierzęcych, określanie czasu zalegania szkieletu na miejscu zdarzenia, określenie płci, wieku, wzrostu i innych cech indywidualnych szkieletu, różnicowanie uszkodzeń szkieletu powstałych zażyciowo i pośmiertnie. Wykonuje się także rekonstrukcję przyżyciowego wyglądu twarzy oraz superprojekcję.

Wyposażenie Pracowni:

  • komora do ujawniania śladów linii papilarnych metodą cyjanoakrylową;
  • komora do ujawniania śladów linii papilarnych metodą ninhydrynową;
  • stanowisko do cyfrowej fotografii daktyloskopijnej oraz obróbki obrazu.

Wybrane publikacje:

  1. Czubak A., Deposite of valuables from Miednoje at the Institute of Forensic Research. Results of the Investigations, Problems of Forensic Sciences 1997, 36, 9-31.
  2. Białek I., Brzozowski J., Czubak A., Latent Print Detection on Incunabula – a Case Study, Forensic Science International, 2003, 136, 132.
  3. Białek I., Czubak A., Comprehensive Anthropological Studies and Facial Reconstruction Concerning Skulls of 14 Persons Killed During World War II, Forensic Science International 2003, 136, 173.
  4. Brzozowski J., Białek I., Subik P., Ujawnianie śladów linii papilarnych na klejącej stronie taśm samoprzylepnych, Z Zagadnień Nauk Sądowych 2005, 64, 333-342.
  5. Białek I., Zając A., Brzozowski J., Problematyka ujawniania śladów linii papilarnych na banknotach Narodowego Banku Polskiego, Z Zagadnień Nauk Sądowych 2006, 68, 339-350.
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies