Pracownia Analizy Mowy i Nagrań

Informacja ogólna

CSL 4400Pracownia Analizy Mowy i Nagrań aktualnie zatrudnia 6 pracowników: językoznawców i inżynierów. Trzy osoby mają status biegłego, w tym jedna stopień doktora.

Kierownik

mgr Agata Trawińska

Zakres wykonywanych ekspertyz obejmuje:

1. Badania autentyczności nagrań (analogowych i cyfrowych), a więc ustalenie:

 • czy nagranie analogowe jest ciągłe;
 • czy nagranie analogowe jest oryginalne;
 • czy nagrania analogowe zostały zarejestrowane przy użyciu jednego urządzenia;
 • czy nagranie cyfrowe jest autentyczne,
 • daty i czasu rejestracji nagrania cyfrowego;
 • czy nagranie cyfrowe mogło zostać zarejestrowane za pomocą tego typu urządzenia, jak przekazane do badań.

2. Identyfikację mówcy:

 • ustalenie, czy w kilku nagraniach zostały utrwalone wypowiedzi tego samego mówcy;
 • wykonanie porównawczych badań identyfikacyjnych wypowiedzi mówcy z nagrania dowodowego z materiałem pobranym w Instytucie bądź przekazanym przez zleceniodawcę.

3. Spisanie treści nagrania:

 • odtworzenie i spisanie treści nagrań o niskiej jakości;
 • ustalenie, wypowiedzi ilu osób zostały utrwalone w nagraniu.

4. Inne badania: np. korekcja nagrań poprawiająca zrozumiałość mowy, wykonanie kopii procesowych nagrań utrwalonych na nietypowych nośnikach, przygotowanie okazania mowy.

Wizualizator MOSES2Wyposażenie Pracowni stanowią:

 • dwa studia wyposażone w monitory odsłuchowe;
 • cztery stanowiska do prowadzenia badań przy użyciu profesjonalnych słuchawek otwartych i zamkniętych;
 • zestawy do cyfrowej edycji i korekcji nagrań;
 • cyfrowe rejestratory z mikrofonami o różnych charakterystykach;
 • oprogramowania do ekstrakcji parametrów akustycznych mowy i obróbki danych numerycznych;
 • wizualizator stanu namagnesowania warstwy aktywnej taśm magnetofonowych.

Pracownia uczestniczy w pracach Grupy Roboczej Analizy Mowy i Dźwięku Europejskiej Sieci Laboratoriów Nauk Sądowych, weryfikując swe kompetencje w opracowywanych przez grupę testach międzylaboratoryjnych. Pracownicy prowadzą ponadto wykłady i szkolenia dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, jak również propagują nauki sądowe wśród studentów m.in. wydziałów prawa.

Wybrane publikacje:

 1. Trawińska A., The inbuilt recorder of mobile phones – possibilities of forensic speaker identification, Problems of Forensic Sciences 2004, 57, 51–80.
 2. Kajstura M., Trawińska A., Hebenstreit J., Application of the electrical network frequency (ENF) criterion. A case of digital recording, Forensic Science International 2005, 155, 165–171.
 3. Klus K., Trawińska A., Identyfikacja mówców z wykorzystaniem metody językowo-pomiarowej w KEÚ i IES, Problems of Forensic Sciences 2009, 78, 175-183.
 4. Brzozowski J., Kajstura M., Ustalanie optymalnej kolejności prowadzenia badań daktyloskopijnych i analizy nagrania na taśmach magnetowidowych, Problems of Forensic Sciences (w druku)
 5. Michałek M. , The application of powerline hum in digital recording authenticity analysis, Probleml of Forenisc Sciences 2009, vol. 80, 355-364.
 6. Michałek M. , Automatyzacja badania autentyczności cyfrowych nagrań dźwiękowych z zastosowaniem kryterium ENF, Problemy kryminalistyki 2010, 267, 26-32.
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies