Pracownia Analiz Toksykologicznych

Informacja ogólna

W Pracowni zatrudnionych jest 11 osób: 7 chemików, farmaceuta, biolog i inżynier ochrony środowiska. Sześciu pracowników posiada stopień naukowy doktora, sześć osób jest biegłymi.

Kierownik

dr Wojciech Lechowicz

Pracownia wykonuje badania materiału biologicznego (płynów ustrojowych, wycinków narządów wewnętrznych, włosów) i nie biologicznego w celu wykazania lub wykluczenia obecności oraz oznaczenia takich grup substancji, jak:

 • środki odurzające i substancje psychotropowe;
 • substancje działające podobnie do alkoholu;
 • składniki aktywne preparatów farmakologicznych;
 • środki ochrony roślin;
 • lotne związki organiczne;
 • wiele innych trucizn organicznych pochodzenia roślinnego i syntetycznego.

Zakres wykonywanych ekspertyz zależy od pytań zawartych w postanowieniach organów procesowych. Wyniki są interpretowane z uwzględnieniem okoliczności zdarzenia.

Badania materiału biologicznego w Pracowni Analiz Toksykologicznych. (pdf)

Badania naukowe:

Badania naukowe prowadzone w Pracowni są związane z działalnością opiniodawczą, a ich podstawowym celem jest rozwiązywanie pojawiających się w ekspertyzach nowych problemów. Aktualnie realizowany jest 4-letni unijny projekt mający na celu oszacowanie liczby kierowców, którzy uczestniczą w ruchu drogowym, będąc pod wpływem alkoholu i/lub środków podobnie działających do alkoholu.

Eksperci w ramach kursów doskonalących i specjalizacyjnych organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i Centrum Edukacyjne Nauk Sądowych prowadzą szkolenia z zakresu analityki toksykologicznej dla lekarzy, diagnostów laboratoryjnych i prawników.

Pracownia uczestniczy w testach kompetencji organizowanych przez Niemieckie Towarzystwo Toksykologii i Chemii Sądowej GTFCH.

Wyposażenie:

Pracownia wyposażona jest w następujący sprzęt analityczny:

 • 4 mikroskopy optyczne;
 • 96-dołkowy czytnik spektrofotometryczny do metody ELISA;
 • 3 chromatografy cieczowe z detektorami diodowymi;
 • 2 chromatografy gazowe z detektorami płomieniowo-jonizacyjnymi;
 • 2 chromatografy gazowe z detektorami mas;
 • 3 chromatografy cieczowe z detektorami mas;
 • urządzenie do wzbogacania analitów.

Wybrane publikacje:

 1. Skulska A., Kała M., Adamowicz P., Chudzikiewicz E., Lechowicz W., Determination of fentanyl, atropine and scopolamine in biological material using LC-MS/APCI methods, Przegląd Lekarski 2007, 64, 263-267.
 2. Adamowicz P., Kała M., Urinary excretion rates of ketamine and norketamine following therapeutic ketamine administration: method and detection window considerations, Journal of Analytical Toxicology 2005, 28, 376-382.
 3. Chudzikiewicz E., Adamowicz P., Kała M., Lechowicz W., Pufal E., Sykutera M., Śliwka K., Possibilities of utilisation of saliva for drivers testing for estazolam, doxepin and promazine, Problems of Forensic Sciences 2005, LXII, 166-177.
 4. Kała M., Lechowicz W., Instability of pancuronium in postmortem blood and liver taken after a fatal intramuscular Pavulon injection, Forensic Science International 2004, 143, 191-198.
 5. Lechowicz W., Chudzikiewicz E., Janowska E., Stanaszek R., Zatrucia p-metoksyamfetaminą (PMA) oraz innymi fenyloalkiloaminami. Opis przypadków, Alkoholizm i Narkomania 2002, 15, 29-36.
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies