Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie

Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych

dr hab. Maria Kała

Zastępca dyrektora ds. naukowych

dr hab. Dariusz Zuba