ZP 4/2017 Dostawa i instalacja zestawu do wykrywania śladów powystrzałowych pochodzenia organicznego, materiałów wysokoenergetycznych oraz substancji psychoaktywnych w materiale dowodowym

Ogłoszenie o zamówieniu (17)

SIWZ (19)

JEDZ (15)