ZP 4/2017 Dostawa i instalacja zestawu do wykrywania śladów powystrzałowych pochodzenia organicznego, materiałów wysokoenergetycznych oraz substancji psychoaktywnych w materiale dowodowym

Ogłoszenie o zamówieniu (46)

SIWZ (38)

JEDZ (30)

Zbiorcze zestawienie ofert (12)

Wynik postępowania (16)