Działalność opiniodawcza IES w 2006 roku

W 2006 roku zarejestrowano wpływ 5598 spraw. Załatwiono w tym okresie 5710 spraw, z tego 3261 skierowanych przez policję, 1997 przez prokuratury, 402 przez sądy, 13 przez placówki służby zdrowia oraz 37 spraw przesłanych przez innych zleceniodawców (m.in. żandarmerię wojskową, straż graniczną). Łącznie wykonano analizy i opracowano opinie w 5417 sprawach, a 293 sprawy załatwiono korespondencyjnie bez wydawania opinii.


Wykonanie spraw w 2006 roku

Wykonanie spraw w 2006 roku

Porównanie wpływu i wykonania ekspertyz w latach 2005 i 2006
2005 2006 wzrost
Wpływ spraw do IES: 5006 5598 111.83%
w tym: Policja 2721 3126 114.88%
Prokuratura 1797 2009 111.80%
Sąd 467 410 87.79%
Służba zdrowia 11 13 118.18%
Inne 10 40 400.00%
Wykonanie spraw w IES: 4695 5710 121.62%
w tym: Policja 2477 3261 131.65%
Prokuratura 1740 1997 114.77%
Sąd 457 402 87.96%
Służba zdrowia 11 13 118.18%
Inne 10 37 370.00%

Zestawienie wpływu i wykonania spraw kierowanych do Instytutu w latach 2002-2006

Wpływ Wykonanie
eks2006_2 eks2006_3

Pracownicy Instytutu brali udział w 309 rozprawach sądowych oraz 74 razy uczestniczyli w oględzinach i eksperymentach rzeczoznawczych. W 2006 r. w Instytucie zatrudnionych było 57 biegłych różnych specjalności, w tym 6 w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies