Działalność opiniodawcza IES w 2005 roku

W 2005 roku zarejestrowano wpływ 5006 spraw. Załatwiono w tym okresie 4695 spraw, z tego 2477 skierowanych przez policję, 1740 przez prokuratury, 457 przez sądy, 11 przez placówki służby zdrowia oraz 10 spraw przesłanych przez innych zleceniodawców (m.in. żandarmerię wojskową, straż graniczną). Łącznie wykonano analizy i opracowano opinie w 4336 sprawach, a 359 spraw załatwiono korespondencyjnie bez wydawania opinii.

Wykonanie spraw w 2005 roku

Wykonanie spraw w 2005 roku

Porównanie wpływu i wykonania ekspertyz w latach 2004 i 2005
2004 2005
Wpływ spraw do IES: 4782 5006
w tym: Policja 2376 2721
Prokuratura 1865 1797
Sąd 493 467
Służba zdrowia 14 11
Inne 34 10
Wykonanie spraw w IES: 4608 4695
w tym: Policja 2292 2477
Prokuratura 1798 1740
Sąd 470 457
Służba zdrowia 15 11
Inne 33 10

Zestawienie wpływu i wykonania spraw w latach 2001 - 2005

Wpływ Wykonanie
eks2005_2 eks2005_3

Pracownicy Instytutu 347 razy brali udział w rozprawach sądowych oraz 33 razy w oględzinach i eksperymentach rzeczoznawczych. W 2005 r. w Instytucie zatrudnionych było 56 biegłych różnych specjalności, w tym 7 w niepełnym wymiarze czasu pracy. W grudniu ustanowionych zostało czworo nowych biegłych Instytutu: z zakresu badań pisma ręcznego i dokumentów, psychologii sądowej i fonoskopii.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies