Działalność opiniodawcza IES w 2004 roku

W 2004 roku zarejestrowano wpływ 4782 spraw. Załatwiono w tym okresie 4608 spraw, z tego 2292 skierowane przez policję, 1798 przez prokuratury, 470 przez sądy, 15 przez placówki służby zdrowia oraz 33 sprawy przesłane przez innych zleceniodawców (m.in. żandarmerię wojskową, Urząd Celny). Łącznie wykonano analizy i opracowano opinie w 4258 sprawach, a 350 spraw załatwiono korespondencyjnie bez wydawania opinii.

Wykonanie spraw w 2004 roku

Wykonanie spraw w 2004 roku

Porównanie wpływu i wykonania ekspertyz w latach 2003 i 2004
2003 2004 wzrost
Wpływ spraw do IES: 4249 4782 12,54%
w tym: Policja 2035 2376 16,76%
Prokuratura 1700 1865 9,71%
Sąd 475 493 3,79%
Służba zdrowia 18 14 -22,22%
Inne 20 34 70,00%
Wykonanie spraw w IES: 4125 4608 11,71%
w tym: Policja 1947 2292 17,72%
Prokuratura 1708 1798 5,27%
Sąd 429 470 9,56%
Służba zdrowia 16 15 -6,25%
Inne 25 33 32.00%

Zestawienie wpływu i wykonania spraw w latach 2000 - 2004

Wpływ Wykonanie
eks2004_2 eks2004_3

Pracownicy Instytutu 461 razy uczestniczyli w rozprawach sądowych oraz brali udział w 24 oględzinach i eksperymentach rzeczoznawczych. W 2004 r. w Instytucie zatrudnionych było 48 biegłych różnych specjalności, w tym 8 w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies