ZP 3/2017 Dostawa i instalacja zestawu do wykrywania śladów powystrzałowych pochodzenia organicznego, materiałów wysokoenergetycznych oraz substancji psychoaktywnych w materiale dowodowym

Ogłoszenie o zamówieniu (73)

SIWZ (65)

JEDZ (46)

Wyjaśnienia (4)