XVII Turniej Wiedzy Kryminalistycznej

Wyniki XVII Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej

Program

Lista uczestników

Szanowni Państwo

Aplikanci Aplikacji Sędziowskiej

Aplikanci Aplikacji Prokuratorskiej


Uprzejmie informuję, że Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury organizuje ogólnopolski, już XVII Turniej Wiedzy Kryminalistycznej. W roku bieżącym do udziału w Turnieju zapraszamy zarówno aplikantów aplikacji prokuratorskiej, jak i aplikantów aplikacji sędziowskiej. Turniej odbędzie się w siedzibie Instytutu Ekspertyz Sądowych w dniach od 27 do 29 czerwca 2011 roku.

W Turnieju może wziąć udział 10 aplikantów. Uczestnicy zostaną wyłonieni w drodze eliminacji przeprowadzonych przez KSSiP w miesiącu czerwcu br. podczas ostatniego zjazdu aplikantów. Chętni do udziału w Turnieju proszeni są o zgłaszanie się pocztą elektroniczną na adres h.synowiec@kssip.gov.pl lub osobiście w KSSiP u Pani Haliny Synowiec, pokój 320 - do dnia 30 maja 2011 r.

O zakwalifikowaniu się do Turnieju zadecydują wyniki testu eliminacyjnego opracowanego z wykorzystaniem pytań z testów z poprzednich finałów TWK. Testy znajdują się na stronie internetowej Instytutu http://ies.krakow.pl/blog/turniej/twk-testy/.

Turniej tradycyjnie składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Uczestnicy Turnieju będą wykonywać trzy zadania:

  • rozwiązywać test (50 pytań),
  • wykonywać czynności związane z zasięgnięciem i oceną opinii specjalistycznej,
  • przeprowadzać praktyczne czynności kryminalistyczno-procesowe.

W celu przygotowania się do eliminacji oraz do Turnieju należy korzystać z następującej literatury:

J. Wójcikiewicz, Dowód naukowy w procesie sądowym, Wyd. IES w Krakowie 2000;

T. Tomaszewski, Dowód z opinii biegłego w procesie karnym, Wyd. IES w Krakowie 2000;

J. Wójcikiewcz [red.] Ekspertyza sądowa, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwers  Warszawa 2007;

J. Jerzewska, Od oględzin do opinii biegłego, Wyd. ABC Warszawa 2005;

M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L.Stępka, Kryminalistyka-wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Wyd. Uniwersytet Toruński, Toruń 2009.

Nad przebiegiem Turnieju czuwa Jury powoływane przez Dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych.

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają nagrody pieniężne. Dla zwycięzców poszczególnych konkurencji fundowane są nagrody rzeczowe. Natomiast wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymają różnego rodzaju upominki książkowe.

Organizatorzy Turnieju pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników, natomiast do Krakowa Aplikanci przyjeżdżają na własny koszt. Uczestnicy zakwaterowani będą w Domu Aplikanta KSSiP.

Treść zawiadomienia

Zakwaterowanie

Dom Aplikanta

Adres: 31-547 KRAKÓW, ul. PRZY RONDZIE 5

(wejście do recepcji od strony ul. Mosiężniczej)

Tel: +48 12 617 96 99

Fax: +48 12 617 96 98

E-mail: dom.aplikanta@kssip.gov.pl

Dla uczestników XVII Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej zarezerwowano pokoje (ze śniadaniem) w terminie od 26 do 29 czerwca br. (3 doby).

Wyżywienie

Uczestnicy Turnieju mają zapewnione wyżywienie począwszy od śniadania w dniu 27 czerwca br. do obiadu w dniu 29 czerwca br.

Rozpoczęcie Turnieju

27 czerwca br. o godz. 9 00 w siedzibie Instytutu Ekspertyz Sądowych ul. Westerplatte 9
(o godz. 8.30 opiekun zabierze uczestników Turnieju do siedziby Instytutu).

Kontakt

Instytut Ekspertyz Sądowych

12 618 57 00 (portiernia - czynna całą dobę)
e-mail: ies@ies.krakow.pl

w sprawach organizacyjnych informacji udziela Pani Ewa Daszyńska:
tel. (12) 618 57 21; edaszynska@ies.krakow.pl.Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies