„Czaszka Jana Kochanowskiego”

Badania czaszki ze zbiorów Muzeum Czartoryskich w Krakowie

W Pracowni Genetyki Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych przeprowadzono analizę genetyczną domniemanej czaszki wielkiego polskiego poety Jana Kochanowskiego. Czaszka należy do zbiorów Muzeum Czartoryskich w Krakowie dokąd trafiła w XIX wieku z rąk Tadeusza Czackiego. To po analizie szczątków Mikołaja Kopernika oraz generała Władysława Sikorskiego kolejne badania dotyczące domniemanych szczątków należących do znanej postaci historycznej, w które zaangażowany był krakowski Instytut.
Badania genetyczne czaszki z Muzeum Czartoryskich zakończyły się wynikiem pozytywnym. Uzyskano dane dla markerów identyfikacyjnych w DNA jądrowym oraz mitochondrialnym. Ekspertyza wykazała z całą pewnością, że czaszka należy do osoby płci żeńskiej, co jak dotąd było przedmiotem sporów toczonych przez antropologów i kryminalistyków. Czaszka została dodatkowo poddana analizie tomograficznej oraz badaniom antropologicznym. Ich wnioski są zgodne z opinią genetyków, co do płci badanej osoby i wskazują, że badane szczątki należą do kobiety zmarłej w wieku ok. 38 ± 9 lat.
Szczegóły przeprowadzonych badań zostaną udostępnione po opublikowaniu wyników w czasopiśmie naukowym.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies