prof. dr Jan Sehn

prof. dr Jan Sehn Prof. dr Jan Sehn - urodził się 22 kwietnia 1909 roku w Tuszowie. W 1933 roku ukończył studia prawnicze naUniwersytecie Jagiellońskim i rozpoczął aplikację sędziowską. Po złożeniu w 1937 roku egzaminu sędziowskiego zostaje asesorem w oddziale śledczym Sądu Okręgowego w Krakowie, w którym pracuje do wybuchu II wojny światowej, pełniąc obowiązki sędziego śledczego. Po zakończeniu okupacji niemieckiej obejmuje stanowisko sędziego śledczego do spraw wyjątkowego znaczenia, zajmując się między innymi gromadzeniem materiałów dotyczących zbrodni hitlerowskich popełnionych na ziemiach polskich, a także ściganiem niemieckich zbrodniarzy wojennych. Był członkiem Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich i przewodniczącym Komisji Okręgowej w Krakowie. Jego zasługi w dokumentowaniu zbrodni hitlerowskich przyniosły mu uznanie nie tylko w Polsce, ale i po za jej granicami. W 1949 roku uzyskał stopień naukowy doktora praw na podstawie dysertacji zatytułowanej “Oględziny”. Praca ta była wynikiem jego zainteresowań naukowych wywodzących się bezpośrednio z jego wcześniejszej wieloletniej praktyki śledczej. Prof. Jan Sehn był propagatorem ścisłej współpracy wszystkich osób uczestniczących w swoistym łańcuchu dowodowym od miejsca przestępstwa poprzez laboratorium kryminalistyczne do sali sądowej, zwracając uwagę na ich wzajemne powiązania i relacje, a także podkreślając znaczenie odpowiedniego zabezpieczenia śladów oraz materiałów do dalszych badań na miejscu przestępstwa. Jego dorobek naukowy zdominowany został przez prace koncentrujące się wokół zagadnień prawa dowodowego, teorii opiniowania, śladów kryminalistycznych oraz badania miejsca przestępstwa. Jedną z ważniejszych jego publikacji, o fundamentalnym znaczeniu dla wielu pokoleń polskich kryminalistyków, okazał się artykuł “Ślady kryminalistyczne”, opublikowany w 1960 roku. Do innych ważnych prac J.Sehna zaliczyć należy następujące opracowania i artykuły: “Teoria i praktyka postępowania dowodowego w procesie sądowym”, “Sędzia a biegły”, “Dowód z biegłego w postępowaniu sądowym”. Od 1949 roku prowadził wykłady i zajęcia dla studentów prawa, będąc cenionym wykładowcą uniwersyteckim. Był twórcą Katedry Kryminalistyki na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, jej pierwszym kierownikiem i profesorem tej uczelni. Jeszcze jako sędzia śledczy, tuż po zakończeniu wojny, rozpoczął współpracę z Instytutem Ekspertyz Sądowych, obejmując w 1949 roku jego kierownictwo. Dostosował on jego działalność do praktycznych potrzeb wymiaru sprawiedliwości, rozszerzając ją o szereg nowych kierunków badań. Instytut zawdzięcza mu nowe formy organizacyjne, obecną swoją siedzibę oraz dynamiczny rozwój na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Prof. Jan Sehn zmarł nagle 12 grudnia 1965 roku we Frankfurcie nad Menem, w przeddzień kolejnego procesu zbrodniarzy oświęcimskich, w którego przygotowaniu brał czynny udział. Od 1966 roku Instytut Ekspertyz Sądowych nosi imię Prof. dra Jana Sehna.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies