Badania

Instytut od lat prowadzi badania naukowe w dziedzinie kryminalistyki, toksykologii, wypadków drogowych, DNA i psychologii:

  • nauki sądowe – toksykologia sądowa;
  • analiza alkoholu i narkotyków;
  • kryminalistyka: badania fizykochemiczne farb i lakierów, włókien, szkła, śladów powystrzałowych, badania mechanoskopijne śladów narzędzi, obuwia itp., badania pisma ręcznego i dokumentów, badania daktyloskopijne i antropologiczne, badania fonoskopijne;
  • badania śladów biologicznych: analiza DNA;
  • rekonstrukcja przebiegu wypadków drogowych i inżynieria sądowa;
  • psychologia sądowa: analiza zeznań świadków i wyjaśnień podejrzanych, typowanie sprawców przestępstw, problematyka agresji i wykorzystywania seksualnego, badania środowiska rodzinnego;
  • informatyka sądowa: badanie elektronicznych nośników informacji.

Są to zarówno wewnętrzne projekty badawcze finansowane z budżetu Instytutu (około 30 rocznie) jak i granty UE oraz NCBiR, w których IES jest partnerem.

Prace doktorskie zrealizowane w IES (od 2004 r.):

Analiza śladów pożarowych metodą ATD-GC/MS
dr Rafał Borusiewicz, Wydział Chemii UJ
promotor: dr hab. J. Zięba-Palus

Dyspozycje psychiczne a kompetencje wychowawcze rodziców rywalizujących o sprawowanie opieki nad dziećmi po rozbiciu rodziny
dr Alicja Czerederecka, Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny UJ
promotor: dr hab. Barbara Szmigielska-Siuta

Struktura agresji a wybrane osobowościowe korelaty zachowań przestępczych dorosłych kobiet
dr Agnieszka Haś, Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny UJ
promotor: prof. dr hab. Józef K. Gierowski

Zastosowanie metod chemometrycznych do porównywania i klasyfikacji fragmentów szkła na podstawie współczynnika załamania światła. Wykorzystanie w kryminalistyce
dr Maria Pawluk-Kołc, Wydział Chemii UJ
promotor: dr hab. J. Zięba-Palus

Zastosowanie technik chromatograficznych z detekcją masową do oznaczenia substancji obecnych w materiale biologicznym w niskich stężeniach
dr Agnieszka Skulska, Wydział Chemii UJ
promotor: prof. dr hab. A. Parczewski (opiekun: dr hab. M. Kała)

Problemy profilowania narkotyków z grupy ecstasy
dr Małgorzata Świst, Wydział Chemii UJ
promotor: prof. dr hab. A. Parczewski (opiekun: dr D. Zuba)

Badaniach śladów lakierowych metodą pirolitycznej chromatografii gazowej z detekcją mas
(Py-GC/MS) dla celów kryminalistycznych
dr Jakub M. Milczarek, Wydział Chemii UJ
promotor: dr hab. J. Zięba-Palus

Metodyka badań materiałów kryjących w naukach sądowych
dr Marcin Kunicki, Wydział Chemii UJ
promotor: prof. dr hab. A. Parczewski

Poczucie alienacji a nieprzystosowanie społeczne nieletnich dziewcząt
dr Tomasz Rajtar, Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny UJ
promotor: prof. dr hab. Józef K. Gierowski

Oznaczanie Δ9-tetrahydrokannabinolu techniką chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS)
dr Maciej Kochanowski, Wydział Chemii UJ
promotor: dr hab. M. Kała (opiekun: prof. dr hab. A. Parczewski)

Prace doktorskie w realizacji:

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies