Main menu:

Tematyka konferencji

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna zaprasza do wzięcia udziału
w jubileuszowej XV Konferencji „Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych”, która odbędzie się w dniach 28-30 września 2017 r. w Zakopanem.

Szanowni Państwo!

Mija właśnie 32 lata od zorganizowania przez Instytut Ekspertyz Sądowych, I Sympozjum pt. „Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych”. Sympozja, przemianowane później na konferencje, doskonale wpisały się w potrzeby środowisk opinodawczych w naszym kraju, o czym najlepiej świadczy liczna frekwencja uczestników. W tym roku doczekaliśmy się skromnego jubileuszu, organizując konferencję po raz piętnasty. Wiele naszych konferencji odbyło się w Zakopanem – Kościelisku, dlatego m.in. z tego powodu wracamy do Zakopanego.

Konferencja „Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych”, mająca rekomendację Europejskiego Stowarzyszenia Badania i Analiz Wypadków Drogowych (EVU), oferuje Państwu możliwość wysłuchania wielu interesujących referatów i doniesień związanych z rekonstrukcją wypadków drogowych. W tym roku, tak jak w latach ubiegłych, zadeklarowało w niej udział wielu wykładowców z zagranicy, których wystąpienia będą tłumaczone na język polski. Wśród gości z zagranicy, swój udział w konferencji zapowiedzieli: prof. H. Burg, prof. G. Kasanický, prof. A. Vémola, prof. E. Pfleger, dr A. Moser, dr hab. P. Kohút.