Main menu:

Tematyka konferencji

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna zaprasza do wzięcia udziału
w XIV Konferencji „Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych”, która odbędzie się w dniach 18-19 września 2015 r. w Krakowie.

Konferencja, mająca rekomendację Europejskiego Stowarzyszenia Badania i Analiz Wypadków Drogowych (EVU), oferuje Państwu możliwość wysłuchania bardzo interesujących referatów i doniesień związanych z rekonstrukcją wypadków drogowych. Tradycyjnie przewidujemy w tym roku sesję poświęconą medycynie wypadkowej, dlatego też zaproszenie nasze kierujemy również do osób zajmujących się tą problematyką.

W tym roku, tak jak w latach ubiegłych, zadeklarowało udział w konferencji wielu wykładowców z zagranicy, których wystąpienia w pierwszym dniu konferencji będą symultanicznie tłumaczone na język polski.