Iustitia et Scientia – Sprawiedliwość i Nauka

– to dewiza Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie. Działalność Instytutu związana jest z naukami sądowymi, rozumianymi jako nauki pomostowe, czyli wywodzące się z nauk przyrodniczych, inżynierskich i społecznych, zaadaptowanych dla potrzeb nauk prawnych.

Do zadań statutowych Instytutu należy prowadzenie zarówno działalności badawczej w zakresie nauk sądowych, jak też opracowywanie opinii dla sądów i prokuratur w poszczególnych sprawach karnych i cywilnych, a także podejmowanie działań zmierzających do rozwoju i popularyzacji nauk sądowych, szczególnie wśród prawników, praktyków wymiaru sprawiedliwości.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies